Akita Fine Artists Association exhibition          

■Akita Fine Artists Association exhibition2014 sculpture■
No1(sculpture)Ito Hiromi・
Inochi・
115cm w.


Oomori Koji・
Tsuri- de Asobu Koonitachi・200cm h.


Oka Kyozo・
Gyoshin・
138cm h.


Ogasawara Hiroshi・
Boshi・
180cm h.


Kamata Toshio・
Hagukumu・
40cm h.


Kudo Sunao・
A!Kita Haru・
195cm h.


Koyanagi Chikara・
Yukyo no Mori series・
120cm h.


Sato Kazuo・
Maee・
170cm h.


Sugawara Akiko・
Nagi・
150cm h.


Nishinura Hiroe・
Liberame・
30cm h.


Minagawa Kazaemon・
Kakumaki no Onna・
140cm h.


Minagawa Yoshihiro・
GenryuーShinwa no Tamiー・58cm h.


Watanabe Shoji・
Relief Yume・
38cm h.