Akita Fine Artists Association             

■Akita Fine Artists Association exhibition2014 painting■
No2(oil painting・print art)Akiyama Mitsuo・
Mushikeratachi・
S100


Aso Makiko・
Hirusagari・
F30


Ishiguro Atsuko・
Taiwa・
F100


Ishizuka Yo・
Sennen no Nemuri・
87×95cm


Ishiyama Ryoichi・
Shinkaー2014-2・
F100


Ishizuka Yosaku・
Kareno・
F100


Ito Sanae・
Ajisai wo Tsumu・
P20


Ito Takashi・
Kitaurafukinー2014・
M50


Ito Yasuo・
ARCADIA・
F30


Ito Yoichiro・
Umibe no Mizuta・
F100


Imai Koichi・
Nyorori・
F40


Iwaya Teruko・
beyond VII・
F100


Urashima Seietsu・
Tooi hi Shokei・
S60


Enoki Eriko・
the moonーAtomu no ko・F120


Oosuga Tsutomu・
Kira・
F50


Ootomo Keiko・
Home land・
S80


Oohara Masamitsu・
Veneziano Asa・
F50


Kashio Nao・
Hae・
M80


Kato Shinichi・
Shukei・
F130


Kawamura Akira・
Yukidoke・
F50