Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2014 painting■
No3(oil painting・print art)
Kimura Katsumi・
Tobenai Tenshi・
F100


Kiyama Kei・
Toki no Rasen「Urei」3・F80


Kudo Eibin・
Hiro Shonen・
M50


Kudo Kazuo・
Kosumosu・
M50


Kotanagi Noriko・
Taiyo karano message・S100


Kodama Ritsuko・
Fight、Fight!!・
F100


Saito Akemi・
IkiruーMokureiー・
F80


Saito Kyoko・
mode・
F80


Saito Noboru・
卍・
P80


Sasaki Atsuko・
Ikarosu II・
F100


Sasaki Hisataka・
Kaze no navigation ’14・F130


Sato Sohei・
Mori no Asa・
F100


Sato Megumi・
Jikuu・
S100


Shibuya Shigehiro・
Inori・
S50


Sugano Misao・
Monogatari no Kanata・S100


George Jarvis・
Game・
F100


Suzuki Tsukasa・
Haru wo Kiku Tabi1404・M100


Takahashi Akiko・
AnnonーUnosakiー2014・P100


Taguchi Atsuko・
’14 SPACE1・
F100


Taguchi Masako・
Yama no Okurimono・
F100


Tamao Keiko・
Gogo・
F120


Togashi Hideko・
Matsu・
F10


Tsutsui Yoshiaki・
Kotogare’14・
P40


Togashi Koichi・
3・11Shui1・
F120


Naito Akira・
Gogo no Hikari no Nakade・F100